top of page
  • תמונת הסופר/תאברהם- ורשבסקי עורכי דין

אימות חתימה בפני עורך דין

עודכן: 18 במאי 2022

במציאות בה זיופים, הונאות ומניפולציות, ישנה חשיבות גבוהה לנושא אימות חתימה על הסכמים ומסמכים משפטיים שונים. אימות החתימה הוא דרך חוקית מקובלת לבדוק את זהות החותם תוך ווידוא כי החתימה מתבצעת מרצונו הטוב והחופשי של החותם.

אימות חתימה על ידי עורך דין, הינה פעולה נדרשת בהמון תחומים שונים לרבות חוזים, בנקים, חברות ביטוח, מכרזים, ביטוח לאומי, משרד הביטחון ובערכאות שיפוטיות שונות. עורך דין לאימות חתימה מזהה את המצהיר לפניו וזאת על מנת לוודא, כי זהות המצהיר אכן נכונה ואין מדובר בזהות בדויה.

לרוב אימות חתימה מתבצע במשרדו של עורך הדין כאשר עורך הדין מאמת את זהות המצהיר ומוודא, כי המצהיר מבין את תוכן ההצהרה עליה הוא חותם.

הגעת עורך דין לאימות חתימה עד בית הלקוח

משרדנו נותן שירות של אימות חתימה על תצהיר עד בית הלקוח. במקרים בהם מדובר באוכלוסייה מבוגרת, אנשים בעלי מוגבלויות או אנשים שזמנם יקר להם ולא מתאפשר להם להגיע למשרד עורך הדין, משרדנו נותן פתרון מהיר ונוח בדרך של הגעת עורך דין ישירות ללקוח לשם ביצוע אימות החתימה, בתיאום מראש ותוך זמן קצר.

עריכת תצהיר והגעת עורך דין לאימות חתימה עד בית הלקוח

עריכת המסמך, התוכן והליך אימות החתימה צריכים להיות ברורים ולא משתמעים לשתי פנים. אם תוכן המסמך לקוי או שהמסמך לא היה מובן יכול בית המשפט להורות על ביטול המסמך.

ישנה חשיבות רבה בפניה לעורך דין בעל ניסיון בעריכת מסמכים ותצהירים משפטיים מתחומי משפט שונים.

במקרים בהם מעוניין הלקוח בעריכת תצהיר, יערוך עורך דין ממשרדנו תצהיר מותאם לבקשת הלקוח ולפי צורך, יגיע ישירות עד בית הלקוח, לנוחיותו על מנת לבצע אימות חתימה.

אימות חתימה מרחוק

עקב משבר הקורונה והמגבלות שהוטלו בעקבותיו, החליטה ועדת האתיקה הארצית להתיר אימות חתימה באמצעות היוועדות חזותית שהינה שיחת ווידאו בין המצהיר לעורך הדין, ללא כל צורך בפגישה פיזית ביניהם.

אימות חתימה מרחוק באמצעות היוועדות חזותית כפוף למספר תנאים מצטברים:

  1. על המצהיר ועורך הדין להיות בישראל בעת האימות.

  2. על המצהיר להציג תעודה מזהה במסגרת ההיוועדות החזותית.

  3. על עורך הדין להזהיר את המצהיר בנוסח הקבוע בהחלטה.

  4. על עורך הדין לתעד בהקלטה את תהליך האזהרה והאימות, ולשמור את התיעוד בידיו בכפוף לכללי האתיקה החלים על עורכי הדין.

בנוסף אחד מהתנאים החשובים שנקבעו ע"י ועדת האתיקה הוא שהמצהיר יזדהה באמצעות מערכת האימות הדיגיטלי של "ממשל זמין" להלן הקישור: https://www.gov.il/he/service/online-authentication-adam


שירות אימות חתימה אקספרס

משרדנו מעניק שירותי אימות חתימה על גבי מסמכים שונים, ביניהם, תצהירים, אימות חתימה בהסכמים,שטרות, מסמכי מכרזים, מסמכים בנקאיים, בקשות לרשויות ממשלתיות וכו'.

אפשרות להתאמת אופן קבלת השירות, בהתאם לנסיבות האישיות ואילוציו של הלקוח:

אפשרות להתאמת אופן קבלת השירות, בהתאם לנסיבות האישיות ואילוציו של הלקוח: בפגישה במשרדנו. בבית הלקוח. באופן מקוון.

תיאום מהיר פשוט וקצר.

לבדיקה ותיאום שירות אימות חתימה, מהיר זמין ומקצועי:

 

*האמור לעיל מהווה מידע כללי בלבד ובלתי מחייב, אין באמור בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית.


310 צפיות0 תגובות
bottom of page